15.9. 2020 – den 54.

m: Jadis Hubertova Leč
o:  Dangerous Dario Caniwergi´s

Už netrpělivě čekáme a vyhlížíme den D, který se blíží mílovými kroky. Celé dva měsíce nám zase neskutečně utekly a za chvíli se narodí již druhý vrh, kterému je Doník pyšným tatínkem. Na drobečky se těšíme, stejně tak jako jsme se těšili poprvé. Dnes je to ale trochu jiné, někde v bříšku Didinky roste totiž snad i naše malá slečna Šťastná. Všechna štěňátka budou mít nejen výstavní předpoklady, pracovní potenciál s velkou chutí do práce (hlavně ve vodě), ale věříme, že budou mít hlavně milující a trpělivé rodiny, ve kterých budou v těch nejlepších rukách. V rukách, které je ochrání od štěněcích a pubertálních nerozvážností a budou je pevně držet pod svými ochrannými křídly až do stáří.

PROZATÍM JSOU VŠECHNA ŠTĚŇÁTKA REZERVOVÁNA

Foto: Jadis Hubertova Leč (54. den)

Foto: Jadis Hubertova Leč (54. den)

Foto: Jadis Hubertova Leč (54. den)

8.9. 2020 – Den 47.

m: Jadis Hubertova Leč
o:  Dangerous Dario Caniwergi´s

Už začínáme být ostražití a v příštích dvou týdnech se bude naše nervozita stupňovat. Už teď jsme v pozoru a očekáváme narození čistě žluté linie štěňátek. Předpokládáme u nich výstavní potenciál, zdravý genetický materiál, hravou a mazlivou povahu.

PROZATÍM JSOU VŠECHNA ŠTĚŇÁTKA REZERVOVÁNA

Foto: Jadis Hubertova Leč (47. den)

Foto: Jadis Hubertova Leč (47. den)

17.8. 2020 – DOBRÝCH ZPRÁV NENÍ NIKDY DOST

Dnes nám přišla vynikající zpráva z CHS Hubertova Leč, kde jsou na podzim očekávána žlutá štěňátka. Hrdým tatínkem se opět stává náš Doník. Mnozí by si mohli říct, proč kryjeme opět a jenom spolu, odpověď je jednoduchá a já odpovím ještě dřív, než se někdo odváží otázku položit nahlas. Jednou jsem řekla, že je pro mě lidský charakter důležitější než cokoli. Bohužel je pravda, že ani statut chovatelské stanice nezaručuje korektní jednání k lidem ani ke zvířatům, a protože vím, že paní Pokorná je čestný a hodný člověk se srdcem na pravém místě a že je pro ní o hodně důležitější zdraví pejsků než peníze, a protože jsme si obě prošly řadou komplikací, které nám způsobili především nespolehliví majitelé krycích fen/psů. Svým nezodpovědným a lhostejným jednáním nám uštědřili lekci, o to víc si teď vážíme jedna druhé.

Teď už nezbývá než popřát fenečce hodně odpočinku, plnou misku a hodně rukou na mazlení a štěňátkům teploučké bříško, kde budou krásně růst. A nakonec i trochu toho štěstíčka, aby vše šlo jako po másle <3

Průběžné informace budeme přidávat do příslušné záložky Jadis Hubertova Leč – Očekávaný vrh „O“

5.5.  oslavili „Déčka“ své 5. narozeniny a další magická pětka v Doníkově životě má nejspíš narkotické účinky.

Nejsou to peníze, ale zážitky, co nás činí bohatými. A tohle byl další rok plný zážitků a zkušeností, o které jsme teď bohatší.

Z důvodu vyvíjející se situace ohledně Koronaviru v České republice jsme nuceni přijmout i my různá bezpečnostní opatření, a proto jsme se rozhodli zrušit veškeré již slíbené návštěvy u štěňátek, a to s největší pravděpodobností po celou dobu až do odběru majiteli. Je nám to opravdu moc líto, ale zdraví je pro nás na prvním místě.
Přejeme všem plno zdraví, sil, zodpovědnosti a klidu v příštích dnech a týdnech.

CNM u Labradorských Retrieverů:

CNM (Centronukleární myopatie), nebo také HMLR (Hereditary myopathy of Labrador retrievers), jsou dva názvy používané pro totéž onemocnění. Jedná se o geneticky podmíněný defekt ve vývoji svalových vláken, vyskytující se u pracovních i výstavních linií labradorských retrieverů v Evropě, USA, Kanadě i Austrálii.

Po narození jsou postižená štěňátka k nerozeznání od svých zdravých sourozenců, ale od dvou týdnů věku je u nich pozorováno progresivně výrazné hubnutí. V jednom měsíci věku mají štěňátka s CNM absenci šlachových reflexů, čehož lze využít k včasné a spolehlivé diagnostice. Mezi 2. až 5. měsícem věku se začíná rozvíjet svalová atrofie, která se projevuje strnulým postojem, velmi vratkou chůzí v případě, že se jedinec vůbec udrží na nohou, a sníženou tolerancí zátěže, spojenou s generalizovanou svalovou slabostí. Svalová atrofie postihuje také polykací svalstvo, následkem čehož může docházet i k vdechování potravy a k opakovaným plicním zánětům. Postižený jedinec mimo jiné i velice špatně snáší zimu (jak známo tělo se chladu brání třesem svalů, čímž ho zahřívá) a může u něho dojít až ke kolapsu. Na onemocnění CNM neexistuje doposud žádná léčba, proto bývají postižení jedinci záhy utraceni. Lze mu však předcházet díky genetickému testu, který odhalí případné přenašeče onemocnění CNM.

Maligní hypertermie:

Maligní hypertermie (MH) představuje závažnou komplikaci při celkové anestezii, která může být až fatální. MH je farmakogenetická choroba kosterního svalstva, při které dochází k hyperkapii, tachykardii a hypertermii, které jsou vyvolány reakcí na chemické spouštěče – v tomto případě anestetika. Postižení psi nemají žádné klinické příznaky, dokud nejsou vystaveni vyvolávacím látkám. Pokud není anestezie přerušena, příznaky mohou postupovat k arytmii, rabdomyolýze, selhání ledvin a smrti. Vyvolávajícími látkami jsou běžně používaná volatilní neboli prchavá anestetika (např. halotan, isofluran, sevofluran) a nepolarizující svalová relaxancia jako je sukcinylcholin. Léčbu je nutné zahájit přerušením anestezie. Chlazením organismu a podání antidotik, látek snižujících svalové napětí.

Okuloskeletální dysplazie (OSD):

Okuloskeletální dysplazie (OSD) je autozomálně recesivní onemocnění, které se vyskytuje u dvou psích plemen – labradorů a samojedů. Jedinci postižení tímto onemocněním mají kratší přední končetiny a jejich vřetenní a loketní kosti vykazují morfologické abnormality.  Dalším závažným symptomem jsou oční defekty jako katarakta, odchlípení sítnice (retiny) nebo dysplazie sklivce. Toto onemocnění se kromě recesivních homozygotů (jedinci nesoucí dvě postižené alely mutovaného genu) bohužel v některých případech projevuje i u heterozygotů (jedinců nesoucích jednu postiženou alelu mutovaného genu). Heterozygoti nevykazují skeletální abnormality. Může u nich dojít pouze k mírným očním defektům jako jsou například různě rozsáhlé záhyby na sítnici způsobující retinální dysplazii. Jedinci postižení okuloskeletální dysplazií jsou většinou odhaleni ve věku 4 – 6 týdnů, kdy se od zdravých jedinců začínají nápadně morfologicky odlišovat. Oční defekty bývají následně odhaleny na základě oftalmologického vyšetření.

Dwarfismus u labradorských retrívrů – skeletální dysplázie 2 (SD2):

Psi postižení skeletální dysplasií 2 mají typicky krátké nohy, s normální délkou a šířkou těla. Nebyly pozorovány další sekundární projevy onemocnění. Psi nemají postižený sluch ani zrak a netrpí dalšími problémy s klouby.

Hyperurikosurie:

Hyperurikosurie je onemocnění projevující se nadměrným vylučováním kyseliny močové do moči. Postižení trpí močovými kameny.

Onemocnění se vyskytuje u plemen dalmatin, buldok, černý ruský teriér, americký stafordšírský teriér, retrívr, Parson Russell teriér, jihoafrický Boerboel, výmarský ohař, velký münsterlandský ohař, německý ovčák; nevylučuje se přítomnost i u jiných psích plemen (Karmi et. al 2010).

Alantoin je konečným produktem katabolismu purinů u všech savců s výjimkou člověka, lidoopů a psího plemena Dalmatin. Lidé a dalmatini produkují kyselinu močovou, což vede k zvyšování koncentrace kyseliny močové v krvi a moči a může vést k závažným zdravotním problémům. Mechanismus, jakým vznikají vysoké hladiny kyseliny močové v krvi, je ale u obou druhů odlišný.

V ledvinách lidí a primátů, je kyselina močová filtrována glomeruly a pak je část reabsorpována v proximálních tubulech, kde opět vstupuje do oběhu. Během evoluce primátů se nahromadilo několik nesmyslných mutací v enzymu urátoxidasa (katalyzuje oxidaci kyseliny močové na alantoin), což vedlo k umlčení funkce enzymu a k zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi a moči. Kyselina močová volně cirkuluje ve formě kyseliny močové nebo soli kyseliny močové v plazmě, kde slouží jako volný radikál. Kyselina močová tak predisponuje člověka k ledvinovým kamenům a dně.

Deficit pyruvátkinázy:

Deficit pyruvátkinázy (PK Def.) způsobuje dědičné hemolytické onemocnění, které se vyskytuje nejen u psů, ale i u lidí a koček.

Pyruvát kináza je klíčový enzym v anaerobní glykolýze. Nedostatek enzymu vede k nedostatečné produkci ATP, následkem je  lýza erytrocytů nebo jejich předčasná destrukce ve slezině.  Zvýšený zánik erytrocytů se klinicky projeví jako anémie (chudokrevnost). Životnost červených krvinek u psů je přibližně jeden měsíc, v případě PK deficitu je životnost erytrocytů jen pár dní. Mezi doprovodné projevy deficitu PK patří celková slabost, zvýšená srdeční činnost, bledé sliznice, poruchy jaterních funkcí, hepatomegalie, splenomegalie, nesnášelivost zátěže a hubnutí.

První klinické příznaky se obvykle objevují okolo 4 měsíců věku psa. Heterozygotní psi (přenašeči mutace) jsou obvykle asymptomatičtí, i přesto, že mají poloviční hladiny pyruvát kinázové aktivity. Fyzicky neaktivní postižení jedinci vykazují pozdější nástup klinických příznaků.

 

Výsledky genetických testů Genomia:

Centronuklearní myopatie – N/N (Clear)
Maligní hypertermie – N/N (Clear)
Okuloskeletární dysplazie – N/N (Clear)
Skeletární dysplazie 2 – N/N (Clear)
Hyperurikosurie – N/N (Clear)
PK deficit – N/N (Clear)

kompletní výsledky ZDE

Není to tak dávno, co jsem slíbila, že s Doníkem zvládneme udělat nějaké zkoušky. Bude to zkouška pro nás oba – pro něj, protože je nevychovaný, rozmazlený, gaučový a nesoustředěný pes a pro mě, protože jsem strašný stresař a nervák, který dokáže začít panikařit kvůli úplné banalitě.

První přípravné fáze na zkouškovou sezonu jsem zahájila dnes a jen málo mě dělí k totální demotivaci a psychickému zhroucení. Takže nás čeká práce, práce a práce. Jen co vysvitne víc sluníčko a hodnoty na teploměru se trochu vzdálí od nuly a jen co dojedeme náš historicky první štěňátkový turnus, budeme v lese celé dny a můžeme odbourávat jeden zlý návyk za druhým.

Po zralých úvahách jsme se totiž rozhodli omezit výstavy na minimum a místo výstav se zkusíme sblížit se zkouškovým režimem, který nám do teď nějak nepřirostl k srdci. K ukončení aktivního výstavního života máme rovnou několik důvodů.

Jednak máme titulů podle našich představ víc než dost, dále bychom se rádi dostali na pomyslnou „další úroveň“, což pro nás znamená něco víc než výstavy, na kterých není potřeba téměř žádné umění. Ale především díky vztahům, které se poslední dobou celkem rapidně posunuly záporným směrem. Naše očekávání z výstav nebyla uspokojivě naplněna, jsme zklamáni, a nepotřebujeme být součástí něčeho, co je nám proti srsti. Lidský faktor kynologie a chovatelství všechno zničil, na špatné lidské povahy, závist, nenávist, lži a pokrytectví ve svém volném čase totiž nemáme čas.

23.2. 2020 – den 61. – „Den D“

5:15 – na svět přichází první odvážlivec – je to žlutý kluk, který se hned přisál k mamče a začal sosat mlíčko. Elán, tak jako i chuť k jídlu, mu rozhodně nechybí. Moje první reakce byla: „Ten vypadá úplně jako Doníček“, podoba tam rozhodně je a doufám, že kromě krásné barvičky podědil i gen pro vymýšlení lumpačin. Po nasosání mlíčka přišlo i vážení – krasavec váží nádherných 460 g.

6:30 – druhá se na svět podívala černá holčička, se kterou si už maminka Kačenka věděla rady jako zkušená rodička, i holčička je parádně čilá a má se ihned k tomu hledat občerstvení – tahle princezna je krásně veliká stejně jako její o přibližně hodinku starší brácha – 450 g.

6:50 – jako třetí přišla na řadu pro změnu světlá holčička, která to vzala šmahem. Přidala se k sourozencům jen necelou půlhodinku po předchozí krasavici. Tahle obřice dala Kačence maličko zabrat, a to už proto, že tahle psí slečna je jedna z největších štěňátek tohoto vrhu – 499 g.

7:40 – světlý chlapeček
8:50 – světlá holčička

10:30 – jako zatím poslední se k malé smečce lumpů přidává další tmavá holčička a to téměř s dvouhodinovou pauzou. Ale jak se říká „To nejlepší na konec“, tak tady máme  jednoznačnou váhovou rekordmanku, která si své váhové vítězství zasloužila díky krásným 510 g.

Takže si to shrňme do nějaké přehledné průběžné statistiky:
narodilo se 6 štěňátek (2 princové a 4 princezny)
chlapečci: oba žlutí po tatínkovi
holčičky: 2 černé, 2 žluté

Dle sonografického vyšetření ještě stále jedno zůstávalo u maminky v děloze, nicméně ani přes injekce a opravdu skvělý a pohotový zásah Míši se bohužel nepodařilo poslední miminko dostat ven živé. Všechna štěňátka jsou krásná a veliká, kromě poslední – 7. holčičky se mají všechna čile k světu.

Podle všech propočtů a výpočtů náš plodný den byl skutečně nejspíš 24.12., kdy proběhlo naše první krytí, i přesto, že se nám zdál progesteron relativně nízký, ale protože jsme měli oba pesany amatéry, nechtěly jsme nic podcenit a alespoň jsme chtěly zkusit, jak jim to půjde. Následně jsme překrývaly ještě 27., a protože od sebe bydlíme, co by kamenem dohodil, rozhodly jsme se krytí ještě jednou pro jistotu zopakovat 1.1. 2020.

Holky dneska od rána všechno zvládly na jedničku s hvězdičkou. Teď už Kačenka, štěňátka i Míša odpočívají a holky nabírají síly na starost o budoucí smečku neposedných chlupáčů.

Z celého našeho velkého psího srdce přejeme co nejvíc spokojené psí mateřství Kačence, co nejmíň starostí Míše, maximálně spokojená napapaná a zdravá bříška štěňátkům a nejhodnější majitele na světě.

VŠECHNA ŠTĚŇÁTKA JOU JIŽ ZAREZERVOVÁNA

Všechny fotky šťastných chlupáčů z prvních pár dní ZDE

Už není žádnou novinkou, že se Dangerous Dario Caniwergi´s – Doník a Katty Hubertova Leč – Kačenka stanou štastnými psími rodiči. Přinášíme proto s Míšou horkou novinku z mrazivého a větrného odpoledne v podobě fotodokumentace rostoucího bříška Kačenky.

Foto: Katty Hubertova Leč (49. den)

Foto: Katty Hubertova Leč (49. den)