OVVR – Ověření vlohových vlastností retrieverů

1) Povaha
Povaha je úplně první disciplínou, kterou pejsci absolvují ještě před všemi ostatními disciplínami. Probíhá po vylosování čísel a seřazení každého jednoho vůdce podle pořadí, které si každý vylosoval. Vůdce, na kterého přišla řada, vystoupí z řady se psem uvázaným na řemeni a prochází podél řady všech ostatních v dostatečné blízkosti, aby se psi popřípadě mohli očuchat, projevit svoji povahu a zařadí se na konec řady. Všichni ostatní psi sedí klidně vedle levé nohy každého vůdce. NENÍ chybou, pokud se pes u některého zastaví a ani přátelské očuchávání není považováno za chybu nebo důvod ke strhávání bodů. Při této disciplíně se zároveň nehodnotí chůze u nohy a případné tahání psa. Není však vhodné, aby pes vůdce doslova protáhl okolo všech psů a kazil tak každému psovi „zkouškovou morálku“ tím, že si za každým přijde pohrát, což každého jednoho psa vyvede ze soustředění a nechá se strhnout k psím hrátkám. Tato disciplína se poté hodnotí i v průběhu celých zkoušek. Z hlediska soustředění je nejvhodnější, pokud i při blízkém kontaktu pes nejeví o ostatní zájem a soustředí se pouze na svého vůdce, kterému jde u levé nohy, netahá, nepředchází a ani nezaostává v chůzi.
VYLUČUJÍCÍ (!!!) je jakákoli známka agrese vůči ostatním psům nebo lidem. Tento projev je zároveň posledním úkonem, který pes na zkouškách předvádí a toto jeho počínání je zapsáno do Průkazu původu, soudcovské tabulky i do zápisu o průběhu zkoušek.

2)Chování po výstřelu
Chování po výstřelu je disciplínou, během které se využívá dvojic. Každý vůdce jde se svým svěřencem na jednu stranu od rozhodčího a jeho pomocníka. Vůdci postupují směrem od rozhodčího a vypouští své psy. Psi by měli využít své vrozené vlastnosti a začít slídit, není chybou, pokud se psi dají společně do přátelského kontaktu. V momentě, kdy jsou psi dostatečně daleko od svých vůdců a jsou dostatečně zaměstnáni, pomocník vystřelí tak, aby nemířil na zkoušené psy ani vůdce.

Následně se sleduje reakce psů. V nejlepším případě, by jim to mělo být úplně jedno a měli by pokračovat v předchozích činnostech. Lovečtí psi jsou předurčeni k lovení, retrieveři potažmo k aportování a výstřel pro ně znamená signál, že někam možná spadne něco, co se bude dát aportovat, a proto není chybou, pokud pes zvedne hlavu a zbystří. Nejvyšší známkou se hodnotí pes, který i po výstřelu zůstává klidný, ovladatelný a po vyzvání rozhodčím je pes vůdcem přivolán bez problému zpět.
Chybou je jakákoli známka bojácnosti. Pokud vůdce ztratí kontrolu nad psem, který nereaguje na povely, dochází ke strhávání bodů.
Vylučující: Pokud pes odbíhá daleko nebo naopak se strachem přiběhne k vůdci, jeví známky strachu a chová se nedůvěřivě, hodnotí se tento výkon známkou 0.

3)Nos
Nos se posuzuje během celých zkoušek. Mimo to je pro každého psa pohozen předmět (zvěř) tak, aby neviděl, jakým směrem a kam jej pomocník hází. Vůdce vypouští svého psa směrem, který mu naznačil rozhodčí nebo pomocník. Anebo je pes vypouštěn proti větru, aby si sám navětřil a vypomohl. V případě, že pes správně označí předmět, nemusí jej dál přinést a hodnotí se plným počtem bodů. Pokud předmět přinese s chybami hodnotí se nos plným počtem bodů, ale za aport se známka snižuje. Vůdce si tak může rozmyslet, zda si známku za aport ponechá anebo bude pokračovat s další disciplínou, kterou je Aport v terénu. V případě, že se vůdce rozhodne si známku ponechat, na další disciplínu nemusí nastoupit.
Na začátku této disciplíny často dochází i k představení týmů. Vůdce před rozhodčím sejme klobouk z hlavy (pokud má) a představí sebe, psa, popřípadě jak psovi říká, pokud se jeho jméno, které má v průkazu původu neshoduje se jménem, kterým jej vůdce oslovuje, číslo losu a ke kterým zkouškám jsou nastoupeni.

Např. Dobrý den pane/paní rozhodčí, vůdce Monika Morávková a fena Princess Hubertova Leč zvaná Priya jsou nastoupeny k výkonu zkoušky OVVR s losem číslo 9. (Tuto větu si díky stresu a arenalinu zapamatuji snad do konce života 🙂 )

4)Aport v terénu
V případě, že pes nedokáže donést předmět, který sloužil k disciplíně prověřující nos, posouvá se na disciplínu aport v terénu, kam si každý vůdce donese vlastní atrapu zvěře – dummy či cokoli jiného, co odpovídá předepsané hmotnosti – 0,5kg. Každý účastník tento svůj předmět před započnutím zkoušek předkládá ke schválení, pokud neodpovídá, rozhodčí rozhodne o volbě jiného předmětu. Aport je rozhodčím nebo jeho pomocníkem pohozený tak, aby jej pes viděl, a to alespoň 10m daleko.
Vůdce vysílá svého psa s povelem „aport“. Pes musí k aportu doběhnout přímo a nejkratší cestou, uchopit jej, donést a upustit až do rukou vůdce, nikoli na zem, nicméně není nutností jeho předsednutí. Chybou je upuštění aportu dříve – na zem, hraní si s aportem, případně odkládání aportu během donášky.

5)Vodění psa na vodítku a 6)Vodění psa na volno
Vodění psa na vodítku je disciplínou, která se často hodnotí i během celých zkoušek a nejen během určeného času. Není tedy vhodné, aby vůdce za psem po většinu času na zkouškách lítal jako drak při podzimních dětských radovánkách.
Na předem vytyčené trase jde pes ve směrem od rozhodčího uvázán na řemeni u levé nohy vedle vůdce. Nesmí tahat v žádném směru ani zaostávat.
Na zpáteční trasu se vůdce otočí, odepne psa a s novým povelem „k noze“ (jedná se totiž o nově posuzovanou disciplínu) jde se psem na volno zpět k rozhodčímu. Nejedná se o dokonalou chůzi u nohy, pes může čichnout a zastavit se na moment, popřípadě vykonat jakoukoli potřebu, musí se však ihned poté vrátit do původního pracovního rozpoložení, nesmí tedy nikam odběhnout.

7)Ochota k práci ve vodě
Pes musí projevit vrozenou chuť k práci ve vodě. Musí tedy ochotně vstoupit do vody za vhozeným aportem,
Není chybou, pokud pes pouze hledá lepší vstup do vody v případě, že výchozí stanoviště pro něj představuje složitější vstup nebo naopak výstup z vody. Chybou je opakovaný povel, váhání či neuposlechnutí.
Vylučující je odmítnutí vstoupit do vody.

8)Aport z vody
Rozhodčí nebo jeho pomocník vhodí aport do vody minimálně 8 metrů daleko tak, aby pes prokázal schopnost plavat a ochotu k práci ve vodě. Pes musí bez váhání vstoupit do vody a co nejkratší cestou doplavat k aportu a přinést jej zpátky vůdci. Aport musí být předán regulérně – tj. do rukou vůdce a to do limitu 5 minut. Není chybou, pokud pes vyhledá lepší vstup do vody.
Přímo úměrně jsou body strženy dle výkonu za upuštění aportu ve vodě nebo na zem, odkládání aportu s následným oklepávání. Pokud pes nechá aport ve vodě a vůdce zvládne bez smočení nohou na aport dosáhnout a vylovit jej sám, je tento výkon hodnocen známkou 1. Pokud je byť jen jedna noha psa stále ve vodě a pes aport upustí, přísluší tomuto výkonu známka 2. Pes, který po výstupu z vody má špatný úchop a spraví si jej aniž by zvedl od aportu hlavu a následně regulérně předá dummy svému vůdci, není žádný bod stržen.

9)Kontakt s vůdcem
Kontakt psa s vůdcem je disciplínou, která je hodnocena rozhodčím během celých zkoušek. Hodnotí se reakce na povely a na přivolání a celkový vztah vůdce-pes. Časté a opakované povely úměrně snižují známku. Jakékoli vzdálení psa od vůdce na dobu 5 minut a delší je automaticky hodnoceno známkou 0.

10)Vrozená chuť k práci
Chuť k práci se hodnotí po celou dobu zkoušek, a to především práce, ochota a vytrvalost s jakou pes vyhledává zvěř a přináší aport. Nežádoucí je časté pobízení a opakování povelů. U retrieveru je žádoucí radost z práce. Naopak pokud pes prokáže klid před zvěří, nesmí toto počínání být považováno za chybu.
Chybou je opakování povelů, pomalá práce, neochota, znuděnost, nezájem o práci a o aport či zvěř, časté pobízení
Při této disciplíně je třeba brát v úvahu i faktor počasí. V letních měsících se hůře pracuje na otevřeném slunci každému psovi, o to víc psům s tmavší barvou srsti.

Soudcovská tabulka:

Předmět Nejnižší možná známka pro disciplínu Koeficient Maximální počet bodů
Chování po výstřelu 1 3 12
Nos 2 10 40
Aport v terénu 1 8 32
Vodění psa na vodítku 2 3 12
Vodění psa na volno 2 4 16
Ochota k práci ve vodě 2 8 32
Aport z vody 1 10 40
Kontakt s vůdcem 2 4 16
Vrozená chuť k práci 1 8 32
Nejnižší počet bodů pro úspěšné složení OVVR 109 232
Povaha standardní nestandardní
agresivní bázlivá

Zdroj: http://retriver.cz/sekce/ovvr.htm