DKK

DKK: DYSPLAZIE KYČELNÍHO KLOUBU

Dysplazie kyčelního kloubu je vývojové kloubní onemocnění, které se týká především plemen většího vzrůstu.

ANATOMIE:
kyčelní kloub je tvořen hlavicí kosti stehenní (femur) a kloubní jamkou pánevní kosti (acetabulum). Hlavice je v jamce držena pomocí vazu (ligamentum teres) a celý kloub pak chrání ještě kloubní pouzdro.

V prvních několika měsících jsou klouby měkké a tvořené chrupavčitým základem, který je později v průběhu osifikace nahrazen kostní tkání. Zároveň je třeba si uvědomit, že rychlost růstu štěňat je velká, a proto je potřeba krmit kvalitními krmivy, která jsou určená pro danou věkovou kategorii, popř. využívat doplňkové chondroprotektivní preparáty po konzultaci se svým veterinárním lékařem.

Dysplazie kyčelního kloubu u psů: jak se projevuje a jak ji léčit?
ETIOLOGIE:
kromě genetického základu, který tvoří dle různých publikací okolo 40%, se jedná o vadu, za kterou jsou odpovědné i faktory vnějšího prostředí. Zvýšená fyzická zátěž, nedostatečně osvalená pánev a rychlý růst jsou faktory, které nepříznivě ovlivňují vývoj kloubu.
Jinými slovy, můžeme jakožto vzorní chovatelé „vyrobit“ zdravého jedince obřího plemene, který má dobré předpoklady pro zdravé klouby, ale majitelé štěně nechají třeba běhat po schodech, skákat na gauč a z gauče nebo mu dávají nepřiměřenou zátěž na klouby. I přesto, že původně se jednalo o zvíře se zdravým genetickým základem, vinou lidského faktoru může dojít ke zhoršení kvality kloubu.

GENETIKA A PLEMENNÉ PREDISPOZICE:

uvádí se 40% genetický základ, 60% faktory vnějšího prostředí. Nejčastěji jsou postižena plemena: bernardýn, bernský salašnický pes, novofundlandský pes, zlatý retriever, labradorský retriever, čau-čau, německý ovčák

KLINICKÉ PŘÍZNAKY:
neochota k pohybu, neschopnost vstát, skákat, chůze do schodů, nastupování do auta, nadlehčování končetiny

DIAGNOSTIKA:
manuální test laxity kloubu – principem je manuální vytlačení hlavice na okraj jamky, čímž způsobíme nestabilitu. Při zpětné abdukci se u zdravého kloubu zacvakne kloub zpět.
RTG v dospělosti – minimální věk je 12 – 18 měsíců. Na snímcích se posuzuje hloubka zanoření hlavice v jamce, symetrie kloubní štěrbiny, Norberg-Olsonův úhel a degenerativní změny
Oficiální RTG snímek vyhotovuje soukromý veterinární lékař, který je přímo posuzovatelem, nebo vyhotoví snímek a posílá vybranému posuzovateli pro dané plemeno.

STÁDIA:
0. stupeň (podle FCI – A) – 4. stupeň (podle FCI – E)

A/0 – bez příznaků dysplazie, úhel nad 105°
B/1 – hraniční dysplazie, mírná inkongruence kloubu nebo nižší úhel než 105°
C/2 – mírná dysplazie – inkongruence kloubních ploch, úhel větší než 100°, mírná artroza
D/3 – střední dysplazie – inkongruence a subluxace, úhel větší než 90°, zřetelná artroza
E/4 – těžká dysplazie – úhel menší než 90°, subluxace a luxace kloubu, deformace hlavice, výrazná artroza

TERAPIE:
konzervativně:
omezit pohyb a zátěž, redukce hmotnosti u obézních pacientů, využívání preparátů s chondroitinem, MSM, glukosaminem ,kolagen a léky s protiartrotickým a chondroprotektivním účinkem

chirurgicky:
Juvenilní pubická symfyziodéza – jako čarodějnické zaříkadlo představuje chirurgickou léčbu pro mladé psy do 5 měsíců věku.
Trojitá osteotomie pánve – využívá se u starších pacientů, u kterých ještě nedošlo k artrotickým změnám na kloubu. Principem je narušení pánevní kosti ve třech místech a natočení do správného úhlu.
Resekce hlavice stehenní kosti – odříznutí hlavice v krčku. Tato metoda je určena jen pro pacienty o hmotnosti do 20 kg
Endoprotéza kyčelního kloubu – náhrada celého kyčelního kloubu


PREVENCE
:
Prevence je základ !

  1. Obecně je prevence efektivnější než jakákoli terapie. Do prevence je potřeba zařadit v první řadě výběr kvalitního genetického materiálu, díky čemuž uděláme maximum pro to, abychom snížili genetické riziko na minimum.
  2. Pořizovat štěňátko s průkazem původu, jen u takového štěňátka je zaručena dohledatelná genetická výbava. Nenechat se zmást výmluvami různých množitelů, že 5-té štěně ve vrhu již nedostává průkaz původu, že je nestandardní, a proto nedostal průkaz původu – všechna štěňátka po spojení chovné feny a chovného psa v chovatelské stanici dostávají průkaz původu.
  3. Dále krmit štěňátka a rostoucí psy kvalitním krmivem a používat i doplňkové preparáty pro podporu správného růstu a vývoje.
  4. Nepřetěžujeme štěňátka dlouhými procházkami nebo během. Na běhání bude spoustu času v dospělosti.
  5. Pokud máme schody, štěňátko nosíme do/ze schodů co nejdýl to jen jde nebo dokud nám síly stačí. Obecně se dá říct, že chůze ze schodů má nepříznivější účinky než chůze do schodů.
  6. Neházíme štěňátkům míčky ani aporty „do bezvědomí“, není to dobré na žádné klouby.